Protetyka. Perfekcyjna rekonstrukcja

 

Polega na trwałej i kosmetycznej odbudowie lub odtworzeniu brakujących zębów. W zależności od warunków w jamie ustnej, możliwe jest zastosowanie u naszych Pacjentów między innymi następujących rozwiązań: protezy, korony, mosty.

Oferujemy najwyższej jakości:

 • korony metalowe i porcelanowe standardowe
 • korony porcelanowe na podbudowie ze złota
 • korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu
 • korony pełnoceramiczne wysoce kosmetyczne
 • mosty porcelanowe standardowe
 • mosty porcelanowe na podbudowie ze złota
 • mosty porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu
 • mosty adhezyjne
 • protezy szkieletowe
 • protezy akrylowe
 • protezy elastyczne hybrydowe
 • protezy hybrydowe
 • protezy teleskopowe
 • mikroprotezy
 • wkłady koronowo-korzeniowe standardowe, metalowe, na włóknie szklanym